Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kerstfeest en -toneel


Maandag 17 december stond reeds lang in onze agenda genoteerd. Met een zestigtal leden waren we present voor het jaarlijks kerstfeest. Dit jaar op het programma een kort kersttoneel en daarna koffie en kerstgebak.Carine,onze voorzitster had een korte kerstboodschap voorbereid over dankbaar zijn, waar we even stil van werden.
In het kort enkele uitspraken uit haar tekst:
-je belastingen betalen,wees dankbaar het betekent je hebt een inkomen...
-je kledij die weer te strak is geworden,het betekent we hebben te eten...
-de hoge stookkosten die we moeten betalen,wees dankbaar want je hebt het warm...
-de vele komplimentjes die je krijgt wil zeggen je bent omringd met vrienden...
Simpelweg gelukkig zijn en dankbaar dat is wat we u wensen voor het nieuwe jaar! Hierna konden we genieten van het kersttoneel "Niet alleen de kribbe",een stuk waarin we het kerstfeest vroeger en nu vergelijken...

.Na onze koffie hadden wij nog Zuster Alice Scollier en Zuster Erna De Laere van "Huize Agatha" uitgenodigd .Een tijdelijk opvanghuis voor jongeren waar beide zusters zich dagelijks voor inzetten.Jongeren met problemen kunnen via het CLB een beroep doen op Jongeren Welzijn en kunnen na afspraak bij ons terecht.Hun doel is de jongeren een rust-en adempauze te bieden na een woelige periode.Ze begeleiden meisjes van 3-18j en jongens van 3-11 j.Ze proberen hun leef- en studiegewoonte's te respecteren en hopen dat ze na één maand terug naar hun vertrouwde omgeving terug kunnen.Jammer genoeg is dit niet altijd zo.De zuster las ons ook enkele schreinende getuigenissen voor uit hun gastenboek.Enkele vb:
“Ik heb hier veel leuke momenten gehad: fietsritjes met Lies, lach momenten, zwemmen met jou Erna, poppenkast, theater, schaatsen met Cassandra, shoppen met Erna. Hier, bij Lies en Erna, Kerst mogen vieren…De nieuwe meisjes en fijne mensen die ik mocht leren kennen. Ik zal dit hier erg missen! Erna en Lies, jullie zijn schatten van mensen, echt waar! Ik kom jullie zeker nog eens opzoeken!” (Uit het gastenboek.)

“Ik weet dat wij het jullie zeer lastig hebben gemaakt, bedankt voor zoveel geduld ! Wij hebben hier een fantastische tijd gekend. Wij zijn jullie eeuwig dankbaar dat jullie openstaan voor jongeren zoals wij. Als jullie op pensioen gaan wil ik jullie taak overnemen.” (Uit het gastenboek.)

“Jullie mogen niet doodgaan, jullie moeten voor kindjes zorgen!” 7j.

We beseffen maar al te goed dat dergelijke iniatieven niet mogen verdwijnen en dat ze broodnodig zijn.Daarom gaf ook onze afdeling KVLV een financieel steuntje voor Huize Agatha.
www.huizeagatha.be

 

 


Tenslotte genoten we nog van sandwichen met kaas of ham als avondmaal en kon iedereen met een kerstgeschenk naar huis.Dit jaar een kaars met luxe aansteker.

Hiermee werd werkjaar 2012 afgerond en kijken we uit naar leuke momenten voor 2013!