Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kerstfeestje/ Poverello


 

Maandag 16 december was weer een drukke dag voor alle bestuursleden. Er een geslaagd feest van maken vraagt immers heel wat planning en een klein foutje kan al voor problemen zorgen, maar als team slagen we er telkens in om voor jullie een mooi kerstfeest te verzorgen, dat bewijzen de getuigenissen achteraf. Reeds in de voormiddag werden de tafels geschikt en de voorbereiding voor de avondschotel klaargemaakt.


 

Om 14 u werden we verwelkomd door onze voorzitster.
Aansluitend volgde een kerstevocatie "Al de kleuren van de regenboog" door Claudine en Christine. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Karien. Daarna mochten we genieten van koffie en kerstgebak.

Als gastspreker werd zuster Cecile Haelewyn van Poverello uitgenodigd. Het ontstaan hiervan dateert al van een tijdje terug. Stichter en bezieler Jan Vermeire, dokter en seksuoloog, wil in 1976 in de Marollen, een wijk gekend om zijn armoede, zijn leven delen met de meest behoeftigen van de samenleving. In 1978 is hieruit de werking van Poverello ontstaan. Gedurende meer dan 20 jaar en tot zijn laatste dag gaf hij al zijn krachten. Ook zuster Cecile toen in Brussel werkzaam kreeg de microbe te pakken toen ze in de grootstad een dame met alcoholverslaving nachts op straat ontmoette. Samen met een medezuster boden ze haar onderdak aan. Daarmee werd ook de eerste stap gezet voor een Poverello afdeling in Brugge.
Ze vertelde ons ook meer rond hun werking. Wie kan er terecht? Wat bieden ze aan? Hoe werkt Poverello?
Wie bij ons terechtkomt heeft nood aan degelijke voeding, warme en propere kledij, overnachting, hygiënische en soms medische verzorging. Daarbij volgt begeleiding in de administratieve problemen. Zorgen voor een identiteitskaart, adres en inkomen, zodat men weer op eigen benen kan staan. Naast al die problemen is het belangrijk rust en evenwicht te vinden om je leven weer zin te geven en niet langer als "mislukkeling" te worden bestempeld. Het was stil in de zaal,er werd geboeid geluisterd. Gepensioneerden en alleensstaanden hebben het zeker niet makkelijk maar we beseffen dat er nog ergere gevallen zijn. Mensen door niemand omringd en aan hun lot overgelaten....Poverello biedt hen dat lichtpuntje in moeilijke tijden.


Poverello, een huis voor thuis-en daklozen,bereidt dagelijks meer dan 700 maaltijden in verschillende centra. Er wordt een bijdrage van 1€ gevraagd, 20 cent voor soep. Van de bezoekers hadden 70% een normaal leven, de overige 30% is opgegroeid in een kansloos milieu. De werking van Poverello wordt gedragen door 400 vrijwilligers die op regelmatige basis (van 1 dag tot meerdere dagen per week) inzetten voor de kansarmen. Voor sommige medewerkers is dit een aanleiding om even over hun eigen leven na te denken. Met kerst worden in Brugge 120 gratis maaltijden verzorgd en een echt kerstfeest aangeboden.
www.poverello.be

 

Als afsluiter werd nog een belegde boterham met kaas en hesp  met rauwkost ,door het bestuur verzorgd, aangeboden.Als kerstgeschenk kregen we dit jaar een paraplu.

Hiermee was dit de laatste activiteit voor 2013!
Tot 3 februari voor een nieuwe start!